Welafdichting

Effectieve methode bij wel lekkages

Een wel is een lekkage in diepere grondlagen en wordt gevoed door spanningswater. Dit laatste wordt veroorzaakt door de bemaling van bijv. polders. Die komen veel voor in gebieden die onder het NAP liggen.

Bij kustgebieden, denk bijvoorbeeld aan de Haarlemmermeerpolder is sprake van zoutwater wellen. Hierdoor ontstaat verzilting van de bodem waardoor grote schade aan land- en tuinbouw kan worden toegebracht.

Vaak vinden wellen hun oorsprong doordat er bouwkundige werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd.
Denk aan grondboringen, damwanden in- en uit de bodem halen.
Het verlagen van het grondwater bij bouwputten.

Bij wel lekkages hebben wij een afdoende methode ontwikkeld:

  • Wij dichten deze af met injectie systemen.
  • Hierbij gebruiken we diverse producten, afhankelijk van het probleem.

Neem contact op voor meer advies en informatie

Direct op nr. 06-27822087

M.G. Kastelein, directeur

Direct contact!

Uw naam*

Uw e-mailadres*

Telefoon*

Uw woonplaats*

Uw bericht

Velden met een * zijn verplicht